Handyman

MULTIMETERSOLUTION.COM

 

 

FLUKE 43B มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวิเคราะห์ Power Harmonic มัลติมิเตอร์ และสโคป

 

 

 

FLUKE 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer

 

 

 

FLUKE 434 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส 

 

 

 

FLUKE 345 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าแบบแคลมป์ มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า1เฟสวิเคราะห์/บันทึกคุณภาพไฟฟ้า

 

 

 

FLUKE VR1710 มิเตอร์บันทึกสภาวะไฟตกไฟเกิน เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการและตรวจสอบ UPS

 

 

 

FLUKE 1730/INTL เครื่องบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า 3 เฟส

 

 

FLUKE 435 Series II เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส

 

 

FLUKE 1735 มิเตอร์วัดและบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า ช่วยวิเคราะห์ปัญหาในระบบไฟฟ้า 3 เฟส และ 1 เฟส ได้

 

 

FLUKE 1743 เครื่องวิเคราะห์และบันทึกไฟ 3เฟสช่วยบันทึกและค้นหาการรบกวน

 

 

FLUKE 1744 เครื่องวิเคราะห์และบันทึกไฟ 3เฟสช่วยบันทึกและค้นหาการรบกวน

 

 

FLUKE 1745 เครื่องวิเคราะห์และบันทึกไฟ 3เฟสช่วยบันทึกและค้นหาการรบกวนได้ มี UPS ในตัว

 

 

FLUKE 1760 BASIC เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าระดับ Class-A สามารถหาสาเหตุของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส