Handyman

MULTIMETERSOLUTION.COM

 

 

FLUKE 62 MAX อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ย่านการวัด -30 ถึง 500 องศาC 

 

 

 

FLUKE 51-2 มิเตอร์วัดอุณหภูมิความละเอียดสูง ย่านการวัด -250 องศาC ถึง 1,767 องศาC

 

 

 

FLUKE 52-2 มิเตอร์วัดอุณหภูมิความละเอียดสูง ย่านการวัด -250 องศาC ถึง 1,767 องศาC

 

 

 

FLUKE 62 MAX+ อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ ย่านการวัด -30 ถึง 650 องศาC

 

 

 

FLUKE 53-2 B มิเตอร์วัดอุณหภูมิความละเอียดสูง ย่านการวัด -250 องศาC ถึง 1,767 องศาC

 

 

 

FLUKE 54-2 B มิเตอร์วัดอุณหภูมิความละเอียดสูง ย่านการวัด -250 องศาC ถึง 1,767 องศาC

 

 

FLUKE 568 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ และแบบสัมผัสในตัวเดียวกัน ย่านการวัด -40 ถึง 800 องศาC

 

 

FLUKE รุ่น 80BK-A Probe วัดอุณหภูมิสำหรับมัลติมิเตอร์ DMM

 

 

FLUKE 566 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ และแบบสัมผัสในตัวเดียวกัน ย่านการวัด -40 องศาC ถึง 650 องศาC

 

 

FLUKE รุ่น 80PJ-1 Probe วัดอุณหภูมิสำหรับ Thermometer

 

 

FLUKE 561 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ สำหรับช่างปรับอากาศ ย่านการวัด -40 ถึง 550 องศาC

 

 

FLUKE 572-2 อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ และแบบสัมผัสในตัวเดียวกัน ย่านการวัด -30 ถึง 900 องศาC 

 

 

FLUKE รุ่น 80PT-25 Probe วัดอุณหภูมิสำหรับ Thermometer

 

 

FLUKE 568 EX อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์รุ่นปลอดภัยในตัว สำหรับพื้นที่ไวต่อประกายไฟ

 

 

FLUKE รุ่น 80PK-26 Probe วัดอุณหภูมิสำหรับ Thermometer

 

 

FLUKE รุ่น 80PK-27 Probe วัดอุณหภูมิสำหรับ Thermometer

 

 

FLUKE รุ่น 80PK-8 Probe วัดอุณหภูมิสำหรับ Thermometer

 

 

FLUKE รุ่น 80TK Probe วัดอุณหภูมิ