Handyman

MULTIMETERSOLUTION.COM

 

บริษัท ธำมา ซัพพลาย แอนด์ เซอวิสเซส

เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำทางอุตสาหกรรม

มัลติมิเตอร์ FLUKE อย่างเป็นทางการ